آموزش بافت مدل مارپیچ و گیس باف

این بار در رونیتا برای شما روش بافت مارپیچ و گیس بافت که از قشنگ ترین و زیباترین مدل هایی هستند که می توان از آن ها استفاده کرد را تهیه کرده ایم.با ما در رونیتا همراه باشید.   مدل مارپیچ ۱) ابتدا ۶ تا از زیر ۲ تا از رو تا انتها می بافیم […]